Contributie

Per 1 januari 2021

kwartaalcontributie m.i.v. 1 januari 2021

jeugd 0 t/m 11 jaar € 34,50
jeugd 12 t/m 20 jaar € 39,00
senioren vanaf 21 jaar € 48,00
3e en 4e lid gezinslid 0 t/m 20 jaar € 22,50
rustende leden / donateurs € 12,00

Wedstrijdlicentie Atletiekunie senioren / masters 1x per jaar € 24,50. Dit wordt in januari 2021 geïnd. De kosten voor de wedstrijdlicentie voor de jeugd komen voor rekening van Fortius.

Inschrijfgeld (eenmalig) € 25,00

*) Tarief 3e, 4e enz. lid geldt voor het betalende gezinslid met de laagste contributie, behorend tot de categorie pupillen en/of junioren en behorend tot één economische eenheid.

De contributie wordt geïncasseerd op de eerste werkdag van de eerste maand van elk kwartaal. 

Incassokosten:
Na 3 verzoeken nog niet betaald: € 25,00