placeholder image

Opzeggen?

Bij opzegging in de 1e of 2e maand van het kalenderkwartaal gaat de opzegging in per einde van hetzelfde kwartaal. Bij opzegging in de 3e maand van het kalenderkwartaal gaat de opzegging in per einde van het volgende kalenderkwartaal. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk door op deze link te klikken. Op de volgende pagina kunt u uw opzegging aan de ledenadministrateur Harrie Schellekens doorgeven door op zijn naam te klikken en in het contactformulier aan te geven dat u wilt opzeggen.

 

placeholder image

Contributie

Kwartaalcontributie m.i.v. 1 juli 2023:

Jeugd 0 t/m 11 jaar € 43,50

Jeugd 12 t/m 19 jaar € 48,00

Senioren vanaf 20 jaar € 67,50

3e en 4e lid gezinslid 0 t/m 19 jaar € 25,00

Rustende leden / donateurs € 12,00

 

Wedstrijdlicentie Atletiekunie senioren / masters 1x per jaar € 25,35 (tarief 2023). Dit wordt in januari geïnd of bij inschrijving in het 1e t/m 4e kwartaal. Voor het laatste kwartaal wordt 1/4 van de prijs gerekend. Zonder tegenbericht wordt de licentie automatisch jaarlijks verlengd. De kosten voor de wedstrijdlicentie voor de jeugd komen voor rekening van Fortius.

Inschrijfgeld (eenmalig) € 25,00

*) Tarief 3e, 4e enz. lid geldt voor het betalende gezinslid met de laagste contributie, behorend tot de categorie pupillen en/of junioren en behorend tot één economische eenheid.

De contributie wordt geïncasseerd op de eerste werkdag van de eerste maand van elk kwartaal. 

Incassokosten:
Na 3 verzoeken nog niet betaald: € 25,00

Lid worden

Lid worden?

Lees dan eerst dit!

Onderaan dit artikel vindt u het inschrijfformulier!

Als u dit ingevuld en opgestuurd heeft naar de ledenadministratie, bent u direct lid, dus stel eerst uw vragen (aan de coördinatoren of aan de ledenadministratie) en ga eerst kijken/meedoen aan de activiteit.

Na controle van de door u verstrekte gegevens, krijgt u binnen 48 uur het lidmaatschapsnummer en eventueel het nummer van de Atletiekunie, zodat u of uw kind daarna direct kan gaan sporten.

Het inschrijfformulier:

Het is de bedoeling dat u alle velden met een * invult.
U kunt bij onze vereniging diverse activiteiten beoefenen, maar het is de bedoeling dat u alleen die activiteiten aankruist, die u (of uw kind) direct wil gaan beoefenen. Dit geldt in het bijzonder voor de activiteit “atletiek”, want hiervoor zijn wij contributie verschuldigd aan de Atletiekunie, terwijl u (of uw kind) dit niet gaat beoefenen. U kunt te allen tijde via de ledenadministratie activiteiten toevoegen en/of wijzigen.

De keuzes die u kunt maken:

Fitness:

Dit geldt voor het individueel beoefenen.
De minimum leeftijd hiervoor is 16 jaar. Jongere leden mogen alleen onder begeleiding van een ander lid (minimaal 21 jaar).
Na inschrijving zult u hiervoor een pas moeten aanschaffen (€ 5,= borg).

Groepslessen:

Na inschrijving ontvangt u uw lidmaatschapsnummer en hiermee kunt u zich inschrijven voor diverse groepslessen via de sportklok (www.sportklok.nl).

Wostelen:

U hebt de keus om alleen te trainen (recreant) of ook mee te doen aan wedstrijden (wedstrijd). U kunt te allen tijde dit later wijzigen via de ledenadministratie.

Atletiek:

U kunt hierbij kiezen uit:

 • Wedstrijd. Voor alle jeugdleden (pupillen en junioren) en leden die mee willen gaan doen aan officiële wedstrijden (de kosten voor de wedstrijdlicentie moeten de senioren en masters zelf betalen; voor de jeugdleden wordt dit betaald door Fortius).
 • Recreant. Voor senioren die alleen willen trainen en niet deelnemen aan officiële wedstrijden.
 • Juryleden. Leden, die niet actief komen sporten, maar alleen als jurylid ingeschreven willen worden (zij betalen geen contributie).
 • Framerunners. Alleen voor leden die deze activiteit willen gaan beoefenen.
 • Sportief wandelen. Dit gebeurt op maandag- en woensdagavond. De groep sportief wandelen traint op verschillende niveaus.

Foto’s

Van bovengenoemde persoon mogen foto’s, zoals beschreven in de verklaringen gepubliceerd worden: Geef aan met wel of geen toestemming!

Opmerkingen:

Vul hier eventuele vragen, wensen e.d. en overige zaken in.

Verklaringen.

Deze moet u op het inschrijfformulier goedkeuren!

 1. Met het versturen van het inschrijfformulier verklaar ik dat ik geen bezwaar heb tegen het automatisch incasseren van de contributie van het lidmaatschap van “Fortius”, het inschrijfgeld en eventuele licentiegelden (Atletiekunie of KNKF) van bovengenoemd bankrekeningnummer.
 2. Bij minderjarigheid van het nieuwe lid:
  Met het versturen van het inschrijfformulier verklaar ik, ouder of verzorger van bovengenoemd persoon, jonger dan 18 jaar, dat ik geen bezwaar heb tegen het automatisch incasseren van de contributie van het lidmaatschap van “Fortius”, het inschrijfgeld en eventuele licentiegelden (Atletiekunie of KNKF) van bovengenoemd banknummer.
 3. Ik heb wel/geen bezwaar tegen het publiceren van foto’s, waarop ik duidelijk te zien ben, gemaakt tijdens wedstrijden, evenementen en activiteiten t.b.v. verenigingspromotie, bijvoorbeeld door plaatsing in de nieuwsbrief, clubblad, website, social media e.d.
 4. Bij minderjarigheid van het nieuwe lid:
  Ik (ouder of verzorger van bovengenoemd persoon) heb wel/geen bezwaar tegen het publiceren van foto’s, waarop mijn kind duidelijk te zien is, gemaakt tijdens wedstrijden, evenementen en activiteiten t.b.v. verenigingspromotie, bijvoorbeeld door plaatsing in de nieuwsbrief, clubblad, website, social media e.d.
 5. Door het versturen van dit inschrijfformulier verklaar ik, dat ik de statuten, het beleid, regels en protocollen van de vereniging “Fortius” onderschrijf (zie website www.fortiusdrechtsteden.nl)
 6. De aanvang van het lidmaatschap vangt aan bij verzending van dit inschrijfformulier en na het ontvangen van de lidmaatschapsnummers.
 7. De contributie wordt per kwartaal geïnd (bij inschrijving in het kwartaal, samen met het inschrijfgeld e.d.).
 8. Opzegging geschiedt per kwartaal.
 9. De wedstrijdlicentie wordt in de maand januari geïnd (of bij inschrijving).

U kunt lid worden van Fortius door het digitale inschrijfformulier in te vullen.