placeholder image

Opzeggen?

Bij opzegging in de 1e of 2e maand van het kalenderkwartaal gaat de opzegging in per einde van hetzelfde kwartaal. Bij opzegging in de 3e maand van het kalenderkwartaal gaat de opzegging in per einde van het volgende kalenderkwartaal. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk door op deze link te klikken. Op de volgende pagina kunt u uw opzegging aan de ledenadministrateur Harrie Schellekens doorgeven door op zijn naam te klikken en in het contactformulier aan te geven dat u wilt opzeggen.

 

placeholder image

Contributie

Per 1 januari 2021

kwartaalcontributie m.i.v. 1 januari 2021

jeugd 0 t/m 11 jaar € 34,50
jeugd 12 t/m 20 jaar € 39,00
senioren vanaf 21 jaar € 48,00
3e en 4e lid gezinslid 0 t/m 20 jaar € 22,50
rustende leden / donateurs € 12,00

Wedstrijdlicentie Atletiekunie senioren / masters 1x per jaar € 24,50. Dit wordt in januari 2021 geïnd. De kosten voor de wedstrijdlicentie voor de jeugd komen voor rekening van Fortius.

Inschrijfgeld (eenmalig) € 25,00

*) Tarief 3e, 4e enz. lid geldt voor het betalende gezinslid met de laagste contributie, behorend tot de categorie pupillen en/of junioren en behorend tot één economische eenheid.

De contributie wordt geïncasseerd op de eerste werkdag van de eerste maand van elk kwartaal. 

Incassokosten:
Na 3 verzoeken nog niet betaald: € 25,00