placeholder image

WOC baan

Wedstrijd Organisatie Commissie baan- en indoorwedstrijden

Bas Bosveld (coördinator opbouw)

Vita van Dorp

Anja van Giels (wedstrijdleider)

Martin Matse (wedstrijdleider)

Nina Meyer

Rebecca van Roosmalen (jury-coördinator)

Joke Torbijn (contactpersoon)

Samantha Varlack

Mailadres WOC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Framerunners

De framerunner is een soort driewielfiets zonder trappers, die zo op maat kan worden aangepast dat kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking zich er veilig mee voort kunnen bewegen door te lopen of te rennen. Bij Fortius is een groep van deze aangepaste sporters actief. 

De trainingstijden van de racerunners zijn:

woensdag: 17.00-18.00 uur
zaterdag: 9.30-10.30 uur

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

placeholder image

Stappenplan bij ongewenst gedrag junioren

Stap 1
• Spreek de gehele groep toe en benoem van welk gedrag je last hebt en wat het gewenste gedrag is.

Stap 2
• Spreek in bijzijn van de gehele groep de junior en het groepje waar hij/zij op dat moment onderdeel van uitmaakt toe en herinner hen aan stap 1. Vertel wat de vervolgstap is als de junior doorgaat met ongewenst gedrag.

Stap 3
• Roep de junior bij je en geef hem/haar een time out van 3 tot 5 minuten. Zorg ervoor dat je na afloop van de training de situatie nabespreekt met de junior in bijzijn van een andere trainer.
• Stel de overige trainers op de hoogte van het voorval via de app Juniorentrainers.

Stap 4
• Blijft de junior na de time out voor onrust zorgen dan stuur je diegene voor de rest van de training naar de kantine. Na de training bespreek je de situatie na met de junior in bijzijn van een andere trainer.
• Bespreek wat de oorzaak van het gedrag is en hoe je diegene eventueel daarbij kunt helpen. Maak afspraken met de junior over wat er in het vervolg van hem/haar verwacht wordt en wat eventuele vervolgstappen zijn als diegene zich er niet aan houdt.
• Stel na afloop de overige trainers op de hoogte via de trainersapp.

Stap 5
• Zorgt de junior ook tijdens een andere training voor onrust dan herhaalt de trainer die op dat moment de training geeft de benodigde stappen.
• Breng bij herhaling vanaf stap 3 de overige trainers op de hoogte via de trainersapp.

Stap 6
• Indien je stap 5 hebt toegepast neem je na afloop van de training contact op met de coördinator CD junioren. Deze nodigt de junior en diens ouders/verzorgers uit voor een gesprek waar jij bij bent. Tijdens dit gesprek wordt getracht uit te zoeken wat de oorzaak van het gedrag is. Ook worden er afspraken gemaakt hoe de trainers de junior eventueel bij diens gedrag/situatie kunnen helpen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt waar de junior zich aan dient te houden en wat eventuele vervolgstappen zijn.
• De coördinator CD junioren licht het bestuur in over de genomen stappen en afspraken.
• Daarnaast stelt de coördinator CD junioren ouders, het bestuur en de CD trainers schriftelijk op de hoogte van de gemaakte afspraken.

Stap 7
• Toont de junior tijdens een training weer ongewenst gedrag, dan meld je dit aan de coördinator CD junioren. Deze overlegt met het bestuur wat de vervolgstappen zijn en handelt hiernaar.
• Na afloop brengt de coördinator CD junioren alle belanghebbenden schriftelijk op hoogte van de genomen stappen.
Aandachtspunten
• Blijf te allen tijde rustig;
• Ga na een training voor jezelf na wat eventueel jouw eigen aandeel was wat tot de situatie leidde. Was je duidelijk genoeg in je verwachtingen, was de oefenstof interessant genoeg, was de groep te groot enzovoorts;
• Bedenk voor jezelf wat je eventueel anders wilt doen en bespreek dit eventueel met een andere trainer of coördinator CD junioren;
• Houdt jezelf voor ogen dat je niet meer dan je best kunt doen en met de beste intenties training geeft. Dat weten je collega trainers ook allemaal van je.

Oktober 2018

placeholder image

Gedragsregels CD junioren

• Trek de juiste kleding aan of zorg dat je het bij je hebt in verband met de weersomstandigheden;
• Zorg van te voren voor voldoende drinken;
• Ga van te voren naar het toilet. Moet je toch tijdens de training dan meldt je dit bij de trainer en ga je in je eentje naar het toilet toe;
• Bespreek bijzonderheden voor of na de training met een trainer;
• Tijdens de training heb je geen etenswaren in je mond;
• Zorg ervoor dat je op tijd bent;
• Wees stil als de trainer praat;
• Let op je taalgebruik en blijf van anderen af;
• Let op de veiligheid van je zelf en de ander;
• Gebruik geen mobieltjes, MP3/4 spelers of iets vergelijkbaars tijdens de training;
• Je bent zelf verantwoordelijk voor je sleutel/mobiel en dergelijke;
• Je switcht tijdens een training niet van onderdeel, tenzij het onderdeel al vol zit;
• We ruimen met elkaar de gebruikte materialen op;
• Zet je tijdens de gehele training op de gewenste manier in. Mocht je toch voor onrust zorgen dan handelt de trainer volgens het stappenplan bij ongewenst gedrag door junioren.