Overlijden Piet Schoon

Op 17 mei 2023 is ons lid en vrijwilliger Piet Schoon op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 1 juni 1987 lid van Hercules/Fortius.

Hij heeft veel betekend voor de atletiek in Dordrecht, regio en in den lande. Hij heeft zich ingezet voor de atletiek en de vereniging, waarbij hij allerlei vrijwilligersfuncties heeft vervuld, zoals districtsvertegenwoordiger van het toenmalige district West II, regiobestuurder regio Dordrecht, bestuurslid van Hercules, jurylid, wedstrijdleider en andere functies.

Het bestuur wenst zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.