Inschrijven Dordtse Avond4daagse

Beste ouders/verzorgers van de pupillen en framerunners,

De Dordtse avondvierdaagse komt er weer aan! Dit jaar is de avondvierdaagse van dinsdag 23 mei t/m vrijdag 26 mei. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12-13 jaar (basisschoolleeftijd) kunnen meedoen via de basisschool of de sportvereniging. Onder andere voor kinderen in deze leeftijdscategorie die lid zijn van Fortius en kinderen die niet in Dordrecht naar een basisschool gaan dus een mooie kans om 4 verschillende routes van 5 kilometer door Dordrecht af te leggen. Begin- en eindpunt is steeds het stadion van FC Dordrecht. Er kunnen maximaal 4000 kinderen meedoen.

De kosten voor de avondvierdaagse zijn EUR 3,00 per kind. Wanneer je jouw kind(eren) hiervoor aanmeldt, ontvang je uiteindelijk een tikkie voor het bedrag via de mail.

De inschrijving voor de Avond4daagse voor Fortius gaat via dit onlineformulier. We willen jullie vragen om door te geven welk kind(eren) er meedoen. Graag uiterlijk zaterdag 4 maart doorgeven. Via het onlineformulier kan ook worden vermeld of, en zo ja wanneer je beschikbaar bent om als begeleider mee te lopen. Wij laten dan zo spoedig mogelijk weten wie de gelukkigen zijn. 

De kinderen worden door ons centraal vanuit Fortius aangemeld bij de organisatie van de Dordtse Avondvierdaagse.

Leuk weetje is dat de Melanie Lataster (moeder van Lux; B-pupil) in de nieuwe organisatie zit samen met Willemijn en Sander Nobel van broodwinkel Nobel’s Dordrecht / Stichting Dordtse Nobelprijs. 

Meer informatie – zoals de huisregels – is terug te vinden op de website dordtseavondvierdaagse.nl. Fortius kan voor eventuele schade niet aansprakelijk worden gesteld. 

Uiteraard kun je voor vragen ook terecht bij Dini Grootenboer, Daniël Hermus of Mark Uilhoorn.