Pupillentrainingen tijdens de zomervakantie

Tijdens deze zomerperiode zullen de pupillentrainingen op de zaterdagen niet doorgaan en op de woensdagen wel doorgaan maar in aangepaste vorm:
-zaterdag 8 juli > laatste zaterdagtraining vóór de vakantie van 09.30-10.30 uur
-woensdag 12 juli t/m woensdag 16 augustus > aangepaste woensdagtraining voor ALLE categorieën van 18.00-19.00 uur
-zaterdag 19 augustus > eerste zaterdagtraining ná de vakantie van 09.30-10.30 uur
-woensdag 23 augustus > normale woensdagtraining voor de mini- en C-pupillen van 17.00-18.00 uur en de B- en A-pupillen van 18.00-19.00 uur