Fusienieuws september 2016

Voor de zomervakantie schreef ik dat door meer dan 35 verschillende  (bestuurs)leden uit beide verenigingen - gewerkt wordt aan veel verschillende opdrachten ter voorbereiding van het fusiedocument.  In het onderstaande overzicht staan de  werkgroepen en hun projectleiders:

Planning 2016-2017 Proj. leiding
 
Strategisch plan 2017-2020  
Strategisch Plan 2017-2020 Ad v/d Kamp en Jan v. Haren
Jaarplan 2017 Stuurgroep
Financieel / administratie  
Due Diligence/boekenonderzoek Hercules en Parthenon Jan v. Dalen en Pauline de Boo v. Uyen
Begroting 2017-2018-2019 gefuseerde vereniging Jan v. Dalen en Pauline de Boo v. Uyen
Lidmaatschapsvormen en tarievenkaart Hans Loopik en René Bellaart
Voorstel eenduidige vrijwilligersvergoedingen Jan v. Dalen en Pauline de Boo v. Uyen
Voorstel integratie Led-/Fin. adm. + database ledeninfo Hans Loopik en Frank de Visser
Organisatie en Management  
Voorstel besturingsmodel /organisatiemodel Ad v/d Kamp en Jan v. Haren
Takenpakket/profielen bestuur, VM tbv/statuut, commissies Ad v/d Kamp en Jan v. Haren
Voorstel nieuwe naam Amarenske Buizer
Inventarisatie communicatie-uitingen naam Carine Banga
Voorstel huisstijl en logo Amarenske Buizer
Voorstel voordracht bestuursleden Stuurgroep
Opstellen nieuw inrichtingsplan Stuurgroep
Nieuwe relatie Stichting SOAR Chris den Hartog
Nieuwe relatie gemeente Dordrecht Chris den Hartog
Sporttechnisch/arbitrair  
Voorstel structuur en aansturing Piet Barends
Voorstel opleidingsfilosofie Piet Barends
Voorstel samengestelde groepen Kelvin Ducraey
Vergoeding vrijwilligers (zie ook financien) Stuurgroep
Mens en Organisatie  
Opstellen vrijwilligersbeleid en werving en benoeming vrijwlligerscoördinatoren Frank de Visser
Juridisch (fusie, reglementen, protocollen)  
Uitzoeken wettelijke stappen (financieel/juridisch) om fusie te realiseren Chris den Hartog
Voorbereiding stappen om eind 2016 fusiebesluit aan ALV-en voor te leggen Jan v. Haren en Jan v. Dalen
Aanpassing statuten naar nieuwe situatie Ad v/d Kamp en Jan v. Haren
Opstellen reglementen en protocollen (divers) Ad v/d Kamp en Jan v. Haren
Nationaal  
Aansluiting behouden bij KNKF, Atl. Unie, Wandelbond Jan van Haren
Communicatie (draagvlak)  
Opstellen/uitvoering communicatieplan /uitingen StuurgroepEr is en wordt keihard gewerkt om de fusie een succes te laten worden. In de maand september zullen meerdere werkgroepen hun opdracht voltooid hebben. Dat zal ook nodig zijn, willen we de planning volgen om aan het eind van het jaar de algemene ledenvergaderingen de voorstellen voor te kunnen leggen.
Als u vragen heeft, stel ze gerust. En schiet de projectleiders of andere leden van het bestuur gerust aan met vragen of opmerkingen.
Verder nog veel sportief plezier op de mat, in de ring, in de hal, op het veld, op de baan en op de weg.

Namens het bestuur,
Jan van Haren