Fusienieuws juli 2016

Bijna 400 leden van Hercules en Parthenon hebben afgelopen voorjaar gereageerd op de ledenraadpleging. Meer dan 90% van de respons was positief over de ingeslagen weg en geeft daarmee extra onderbouwing voor het verder uitwerken van de fusie.
Dat betekent dat met vertrouwen door de diverse werkgroepen – bemand meer dan 35 verschillende (bestuurs)leden uit beide verenigingen - gewerkt wordt aan ruim 15 verschillende opdrachten ter voorbereiding van het fusiedocument.
De meest in het oog springende werkgroepen zijn die van een voorstel voor een nieuwe naam, huisstijl en logo. U heeft vast wel gereageerd met een leuke suggestie voor een mooie naam in de ideeënbus in de kantine.
Minder op de voorgrond, maar zeker zo belangrijk zijn de overige werkgroepen die zich o.a. bezighouden met administratie, geld, organisatie, vrijwilligers, trainingsgroepen, afdelingen, statuten en reglementen. Het komende kwartaal gonst het van de afspraken, voorbereidingen en bijeenkomsten in onze verenigingen.
Na de zomervakantie zullen de eerste resultaten duidelijk zijn. Daarover leest u dus later meer.