Sluiting Fortius tot 1 juni verlengd - consequenties atletiekcompetitie en contributie

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april. NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities.

Gezien de ontwikkelingen in en de prognoses voor Nederland m.b.t. de uit-en verbreiding van het Corona virus , het verbod op samenscholingen van meer dan 3 personen, zoveel mogelijk thuis blijven, afstand bewaren van 1,5 meter enz., heeft het bestuur van “Fortius” besloten om de sluiting van de sporthal Reeweg en de atletiekaccommodatie Reeweg tot 1 juni 2020 te verlengen. Dit geldt tevens voor de extern gehuurde accommodaties. Dus er zijn geen trainingen, lessen e.d.

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de Coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Alle betrokken organisatoren en instanties zijn hierover geïnformeerd.

Competitie en NK's

Dit besluit geldt voor alle niveaus van de atletiekcompetitie, die vanaf 18 april gepland stonden. Het Corona virus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact op de atletieksport. Accommodaties zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime en op termijn een verantwoord wedstrijdklimaat.

Ook het Nederlands Kampioenschap Atletiek, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag, alsmede de overige NK’s tot en met 5 juli zijn hierbij gecanceld. Momenteel bekijken de LOC's samen met de Atletiekunie de alternatieven om deze evenementen, mogelijk in een andere vorm, in het najaar te laten plaatsvinden.

Overige activiteiten

Met het eerder al stilvallen van alle activiteiten op atletiekclubs zoals trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten, dat nu doorgetrokken wordt tot en met 31 mei, moet de komende weken uitgewerkt worden wat dit betekent voor de rest van het atletiekjaar 2020. Hierbij wordt inbreng verzameld op sporttechnische, organisatorische en financiële aspecten en zal een afgewogen beslissing worden genomen. Het bondsbureau van de Atletiekunie staat in nauw contact met NOC*NSF en competitie coördinatoren, als ook met de verschillende taak- en werkgroepen en haar clubs.

Bovenstaande maatregelen staan in het belang van onze leden en de samenleving in het algemeen en dienen het gemeenschappelijke doel het Corona virus zo snel als mogelijk onder controle te krijgen.

Contributie

Aan het bestuur zijn vragen gesteld over de betaling van de contributie tijdens sluiting van de sportaccommodatie en het niet doorgaan van trainingen. Wij begrijpen dat een aantal vindt dat het innen van contributie gestopt zou moeten worden.

De vraag hoe om te gaan met contributie in deze tijd leeft niet alleen bij onze vereniging. Fortius is, evenals veel atletiekverenigingen, aangesloten bij de Atletiekunie. Het bestuur heeft besloten het advies van de Atletiekunie te volgen.

Dit advies houdt in dat we de contributie-inning voorlopig laten doorlopen. Over een paar maanden hopen we met z’n allen dat we het normale leven zoveel mogelijk weer kunnen oppakken en dat ons sportcomplex open kan gaan. En ook hopen we dan de trainingen , lessen en dergelijke weer te hervatten.

Voor Fortius lopen heel veel kosten, zoals huur van de hal, gewoon door. Als vereniging zijn we afhankelijk van de contributie. Het bestuur kan over een paar maanden beter zien wat de gevolgen van de maatregelen van de Rijksoverheid rond het coronavirus zijn voor de financiën van onze vereniging. We zullen tegen die tijd ook kijken wat we ten aanzien van de contributie kunnen doen en dat voorleggen aan de ledenvergadering.

Wij doen een vriendelijk beroep op alle leden om het lidmaatschap nu niet op te zeggen in het belang van de vereniging.

Samen met u hopen wij deze periode goed door te komen. Wij wensen iedereen daar ook sterkte bij. De gezondheid van ons allemaal staat voorop!